Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

1. Hình chóp tứ giác đều có tất cả 8 cạnh. Bởi vì hình chóp tứ giác có 4 cạnh bên và 4 cạnh đáy, do đó…

Hình chóp tứ giác đều có tâm đối xứng không

1. Hình chóp tứ giác đều có tâm đối xứng không? Hình chóp tứ giác đều không có tâm đối xứng. Một hình chóp tứ giác đều…

Lăng trụ tam giác đều có tâm đối xứng không

1. Lăng trụ tam giác đều có tâm đối xứng không? Lăng trụ tam giác đều không có tâm đối xứng. Tâm đối xứng là một điểm…

Hình lập phương có tâm đối xứng không: Tìm hiểu tính chất và ví dụ

1. Hình lập phương có tâm đối xứng là hình nào? Hình lập phương không có tâm đối xứng. Điều này có nghĩa là không tồn tại…

Giáo an diện tích hình bình hành lớp 4 theo hướng phát triển năng lực

1. Đặc điểm của hình bình hành là gì? Hình bình hành là một loại hình tứ giác có các cạnh song song và bằng nhau. Đặc…

Phản ứng trung hòa: Axit axetic (CH3COOH) tác dụng với NaOH để tạo muối axetat natri (CH3COONa) và nước (H2O)

1. Axit axetic và bazơ NaOH tạo ra sản phẩm gì? Trong phản ứng trung hòa này, axit axetic và bazơ NaOH tạo ra muối axetat natri…

Phản ứng của nhôm với HNO3: Nhôm tác dụng với HNO3 loãng

1. Nhôm tác dụng với axit nitric HNO3 tạo ra những chất gì? Khi nhôm tác dụng với axit nitric HNO3, chúng tạo ra các chất như…

Cách điều chế C2H4 từ C2H5OH: Phản ứng tách H2O và phương pháp thu khí etilen

1. C2H5OH tách ra C2H4 và H2O trong phản ứng như thế nào? Trong phản ứng điều chế C2H4 từ C2H5OH, C2H5OH (etanol) bị tách ra thành…

Phản ứng của Fe với HCl: Tạo ra FeCl2 và H2

1. Phản ứng giữa Fe và HCl tạo ra sản phẩm chính là gì? Trong phản ứng giữa Fe và HCl, sản phẩm chính được tạo ra…

Tác dụng của C2H5OH tạo thành CH3COOH

1. Ancol etylic là gì và nó được sản xuất trong ngành mỹ phẩm như thế nào? Ancol etylic, còn được gọi là ethanol hoặc rượu etylic,…