Bởi LG HVAC 16/05/2017

Đây là sản phẩm điều hoà công nghiệp kế thừa những đặc điểm ưu việt của các thế hệ điều hòa Multi V kết hợp với những cải tiến về công nghệ của LG.