Với giải pháp điều hòa không khí LG, chúng tôi cam kết đầu tư phát triển công nghệ và nâng cao tiêu chuẩn hiện tại để luôn dẫn đầu xu thế toàn cầu. Triết lý của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy và cung cấp các công cụ hỗ trợ cho sự thành công của đối tác. Chúng tôi tin rằng niềm tin chính là nền tảng của sự tiến bộ và chúng tôi sẽ không ngừng thách thức mọi giới hạn của chính mình để mang đến cuộc sống tiện nghi cho tất cả người dùng trên thế giới, bất kể đang ở đâu. Đó là sứ mệnh, là tầm nhìn cũng như lời hứa của chúng tôi. Nói đến công nghệ tiên phong, nghĩ ngay đến giải pháp điều hòa không khí LG.