Xem xét yếu tố môi trường
Quan sát những người mua sắm đi dạo trong các trung tâm thương mại, bạn sẽ rất khó để biết họ thực sự muốn gì. Mục đích dạo quanh mua sắm vì thế cũng trở nên mơ hồ, chính họ cũng chẳng biết rằng mình sẽ dừng chân tại cửa hàng nào. Các nhà nghiên cứu gần đây đã làm rõ nhu cầu của người mua sắm, tập trung chủ yếu vào yếu tố môi trường. Cùng nhìn lại 3 yếu tố người mua sắm Đông Nam Á mong đợi ở một trung tâm thương mại!

Không gian sạch sẽ là quyền lợi của người mua sắm
Đông Nam Á là một trong những nền kinh tế lớn và hứa hẹn phát triển nhất của thế giới. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây đã thúc đẩy tầng lớp trung lưu tại Đông Nam Á trở nên đa dạng, tự tin và trở nên giàu có hơn mỗi ngày. 73% người dân Đông Nam Á trả lời với nhóm khảo sát AIA rằng họ tin tưởng sẽ thực hiện được ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình. Và các doanh nghiệp thì đang tập trung khai thác vào sự tự tin ấy, vì khi sự lạc quan gia tăng sẽ thúc đẩy người tiêu dùng chi tiêu và kỳ vọng cuộc sống nhiều hơn, từ đó dẫn đến tầng lớp trung lưu ở Đông Nam Á có nhiều cơ hội mua sắm và mong muốn mua sắm trong điều kiện sạch sẽ, thoải mái.
Một trải nghiệm hơn cả mua sắm
Vì thu nhập gia tăng, tiêu chuẩn sống cũng cải thiện đáng kể. Tiêu chuẩn sống liên quan đến mức thu nhập, sự thoải mái, các nhu cầu vật chất và mức trải nghiệm nâng cao. Với chiều hướng đó, những người mua sắm mong muốn những trải nghiệm mua sắm vui vẻ - không phải xếp hàng dài chờ đợi, tiện lợi khi đỗ hoặc kiếm bãi giữ xe, không phải xách quá nhiều, không ô nhiễm – vi vậy các nhà điều hành và quản lý trung tâm thương mại cần cố gắng cải thiện không chỉ không gian mà còn nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Không chỉ là trung tâm mua sắm, đó còn là “lifestyle center” 
Vai trò của mua sắm được xem như là một hoạt động giải trí của tầng lớp trung lưu Đông Nam Á. Và bầu không khí thực sự rất quan trọng đối với những hoạt động giải trí này. Theo đó, kiểm soát chất lượng không khí trong nhà và nhiệt độ ngày càng trở nên quan trọng đối với những trải nghiệm mua sắm của người Đông Nam Á.